Danh mục

Cà phê ngon có chứng nhận UTZ Có thể xem xét lợi ích con người và môi trường hàng đầu

UTZ Certified là tổ chức chứng nhận quốc tế về cà phê lớn nhất thế giới, cung cấp lịch sử sản xuất và tiêu chuẩn hoàn chỉnh cho các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, ca cao và các sản phẩm từ trà. Đồng thời đào tạo nông dân nâng cao chất lượng cà phê và hiệu quả sản xuất bền vững.

Tin khác